Week3

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ของสิ่งต่างๆรอบตัว
- คิดเชื่อมโยง
กิจกรรม : ล่วงสัมผัส ธรรมชาติ
ขั้นเตรียม :
Brain Gym ท่าขนมจีบ ชาลาเปา 10 ครั้งสุนัขจิ้งจอก งูใหญ่ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม : ครูนำกล่องนำที่ใส่ถั่ว / ใบไม้ /หิน/เม็ดมะค่าแต /เม็ดมะขาม
- คุณครูเชิญนักเรียนทีละคนมาสัมผัสสิ่งที่อยู่
ในกล่อง
- เมื่อนักเรียนทุกคนได้สัมผัสสิ่งของในกล่องเสร็จ ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องคืออะไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองคิดทีละคนพร้อมให้เหตุผล
- ครูนำสิ่งที่อยู่ในกล่องออกมาให้นักเรียนดู
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ
- ถั่ว / ใบไม้ /หิน/เม็ดมะค่าแต /เม็ดมะขาม
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
ฝึกการคิดจินตนาการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ชื่อกิจกรรมนาฬิกากับชีวิต
ขั้นเตรียม :  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรมครูนำนาฬิกามาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร และสิ่งที่เห็นมีความสำพันธ์กับชีวิตของตัวเราอย่างไร

ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ตนเองรูสึกมีความสุข เช่น เวลาหนึ่งทุ่ม จะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุข เพราะจะได้ทานข้าวเย็นและสนทนากันกับทุกคนในครอบครัว
ครูแจกกระดาษรูปวงกลมให้นักเรียน และให้นักเรียนใคร่ครวญทบทวนถึงช่วงเวลาที่ตนเองรู้สึกมีความสุขมากที่สุด และให้นักเรียนวาดภาพนาฬิกาของตนเองโดยตกแต่งเป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับความรู้สึกนั้น
ครูให้นำเสนอช่วงเวลาที่มีความสุขตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ:
 - ครูขอบคุณทุกเรื่องราวจากนักเรียนทุกคน
กระดาษ A5

นาฬิกา
บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
-สร้างแรงบันดาลใจในการเล่นดลตรี
-เชื่อมโยงชีวิตเข้าสู่บทเพลง
-ผ่อนคลาย
กิจกรรม : ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม : อยู่กับตัวเอง กลับมารู้ตัวอยู่กับ ลมหายใจ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม: ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนช่วยกันร้อง หลังจากที่ร้องเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- กีต้าร์
-เนื้อเพลง
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
กำกับสติ  มีสมาธิในการฟังจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยง
กิจกรรม : เทศกาลกินแมว
ขั้นเตรียม :1. Biran ygm(จีบสลับ,กำแบ 10 ครั้ง)
ขั้นกิจกรรม :1.ครูโชว์รูปภาพให้นักเรียนดูจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้น เห็นอะไรในภาพบ้าง
2. ครูเล่าเรื่องกี่ยวกับเทศกาลกินแมวให้นักเรียนฟัง
3.ครูแจกกระดาษ ขนาดครึ่ง A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นให้นักเรียนเขียนความรู้สึกหรือทัคนคติต่อเรื่องเล่า
 4.นำเสนอผลงาน
ขั้นจบ :ครู Empower ,ขอบคุณซึ่งกัน
ภาพเรื่องเล่า
กระดาษ
ดินสอตัวอย่างกิจกรรมจิตศึกษา

วันอังคาร
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ
วันพุธ
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณบทเพลงในวันนี้
วันศุกร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น