week6

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
ละคร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- มีสมาธิ
- นอบน้อม ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- ชื่อมโยง ตั้งคำถาม
กิจกรรม : ตั้งคำถาม
ขั้นเตรียม : Brain Gym ท่าขนมจีบ ถาดตัวแอล 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม : ครูนำขวดที่ใส่ต้นไม้มาให้นักเรียนดู กระตุ้นคิดด้วยคำถาม
- สังเกตเห็นอะไร / เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร/ เพราะเหตุใด
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับต้นไม้นี้คนละ 1 คำถามไม่ซ้ำกัน
- ครูส่งขวดต้นไม้ให้นักเรียน นักเรียนไหว้รับอย่างนอบน้อม ตั้งคำถาม 1 คำถาม จากนั้นส่งให้เพื่อนคนถัดไป เพื่อนไหว้รับอย่างนอบน้อมก่อนรับขวดต้นไม้ ตั้งคำถามไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทีละคน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณต้มไม้
- ขวดต้นไม้
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
ละคร คุณครู (เกี่ยวกับวันพ่อ)
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม :โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- มีสติจดจ่อ
- ทบทวน ใคร่ครวญ
- เห็นการเชื่อมโยงเห็นความสัมพันธ์
ตัวเรากับคุณพ่อ

กิจกรรม : เรื่องเล่าครูกับพ่อ
 ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
Brain Gym ท่าขนมจีบ ถาดตัวแอล 10 ครั้ง, แตะอวัยวะส่วนต่างๆตามคุณครู
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำรูปภาพรถจักรยานมาให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม สังเกตเห็นอะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
- ครูเล่าเรื่องราวของตนเองกับพ่อให้นักเรียนฟัง (ตอนนั้นครูอ้วนมากหนักประมาณ 58 กก.
ครูจึงลดหนักหนักโดยการปั้นจักรยานทุกเช้าและเย็น ทุกครั้งที่ไปปั้นจักรยานพ่อจะไปด้วยเสมอ….แต่ตอนนี้พ่อครูไปอยู่แล้วแต่ครูยังจำทุกเรื่องราวของครูกับพ่อได้เสมอ)
- เมื่อเล่าจบครูให้นักเรียนนึกถึงเรื่องราว
ตนเองกับพ่อและเขียนถ่ายทอดลงกระดาษ
- นักเรียนแต่ละคนเล่าเรื่องราวให้ครูและ
เพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกเรื่องเล่าในวันนี้
- เรื่องเล่า
- กระดาษ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน


ภาพกิจกรรม 

วันจันทร์

วันอังคาร
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันพุธวันศุกร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น