week5

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- เชื่อมโยง สังเกต
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
- การฟัง
กิจกรรม : ดูแลโรงเรียนเรา
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม : ครูพานักเรียนเดินเก็บขยะบริเวณลานจอดรถของโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
มีขยะอะไรบ้างในโรงเรียนของเรา
ขยะมาจากไหน เราจะทำอย่างไร
- แลกเปลี่ยนจากคำถามของคุณครู
- ทบทวนวิถีของโรงเรียนร่วมกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณกิจกรรมวันนี้
- ร่มไผ่
- ลานจอดรถ
- ขยะที่เก็บได้
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- คิดเชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- ใคร่ครวญ ทบทวน
กิจกรรม : สัตว์ที่ชอบ
ขั้นเตรียม : Brain Gym ท่าขนมจีบ ถาดตัวแอล 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- พี่เพลงกระตุ้นการคิด สัตว์เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
- เพื่อนยกมือขึ้นตอบแลกเปลี่ยน
- พี่เพลงส่งกระดาษให้เพื่อนคนละ 1 แผ่น
- วาดภาพสัตว์มี่ชอบ พร้อมให้เหตุผล ให้เวลา 5 นาที
- นำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้อง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ A4
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- คิดเชื่อมโยง
- จินตนาการ

กิจกรรม : สีกับตัวเรา
ขั้นเตรียม: หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ 3 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรมเกี่ยวกับสีที่ครูชื่นชอบ
- ครูให้นักเรียนนึกถึงสีที่ชอบ เพราะอะไรถึงชอบ มีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง คนละ 3 นาที
- เมื่อครบ 3นาที นักเรียนคนแรกเริ่มเล่าเรื่องราวให้ครูและเพื่อนฟัง
- นักเรียนทุกคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อน
ฟัง
ขั้นจบ:
- ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม :โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า 
ประสบการณ์ 
- มีสติจดจ่อ
- การฟัง
- เห็นการเชื่อมโยงเห็นความสัมพันธ์

กิจกรรม : อยากไปไหน
 ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
Brain Gym ท่าขนมจีบ ถาดตัวแอล 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำภาพสถานที่แห่งหนึ่งออกมาให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามเห็นอะไร คิดว่าสถานที่ในภาพน่าจะอยู่ที่ไหน เพราะเหตุใด
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากไปไหนสถานที่ใดที่สุด เพราะเหตุใด
- นักเรียนเขียนลงในกระดาษ ครูให้เวลา 3 นาที
- นักเรียนเขียนเสร็จ ถ่ายทอดเรื่องราวโดยการเล่าให้เพื่อนฟัง
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกเรื่องเล่า
- รูปภาพ
- กระดาษ
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม สัตว์ที่ชอบกิจกรรมโยคะกิจกรรม : อยากไปไหน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น