Week4

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ 
- เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
กิจกรรม ทำการ์ดจากธรรมชาติ
ขั้นเตรียม : Brain gym 3 ท่า(กำแบ แตะสลับ จีบ เอล)
ขั้นกิจกรรม: ครูมีแผ่นการ์ดที่ครูเตรียมไว้กระตุ้นด้วยคำถามสังเกตเห็นอะไร ทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง เกี่ยวข้องกันตัวเราอย่างไร
- นักเรียนยกมือตอบคำถามที่ครูกระตุ้น
- ครูส่งบัตรคำไปด้านซ้ายและขวา ขณะรับตระกร้าจากเพื่อนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอมน้อม
- นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแผ่นการ์ด
- นำเสนอแลกเลี่ยนกับเพื่อนๆ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกเรื่องราว , Empower
- แผ่นการ์ดที่ครูเตรียมไว้
- ปากกา
- บรรยากาศในห้องเรียน
อังคาร
บูรณาการวิชา  ต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  E
- จินตนาการ
- คิดเชื่อมโยง
กิจกรรม นิทานคำศัพท์
ขั้นเตรียม : Brain gym 3 ท่า (กำแบ แตะสลับ จีบ เอล) กำกับลมหายใจ เข้า ออก 5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำตะกร้าบัตรคำออกมาวางไว้ด้านหน้ากระตุ้นด้วย คำถามสังเกตเห็นอะไร ทำอะไรได้บ้าง เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
- ครูส่งบัตรคำไปด้านซ้ายและขวา คนที่น่ารักหยิบบัตรคำและไหว้รับอย่างนอมน้อม
- นักเรียนอ่านบัตรคำให้เพื่อนๆฟัง
- เล่าเรื่องราวต่อกันโดยในเรื่องจะต้องมีคำที่
ตนเองได้
- เมื่อเล่าเสร็จครูกระตุ้นด้วยคำถาม ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง เหตุการณ์เกิด ขึ้นที่ไหนบ้าง ข้อคิดที่ได้จากเรื่องมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
- Monitor ช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกเรื่องราว , Empower
- บัตรคำ
- บรรยากาศในห้องเรียน
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- มีสติจดจ่อ
- เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งบนโลกนี้
กิจกรรม ส่งเทียนขอบคุณ
ขั้นเตรียม : กำ แบ จีบ เอล กำกับลมหายใจ เข้า ออก
ขั้นกิจกรรม :
- พี่เพลงนำแก้วน้ำที่ใส่เทียนไว้ออกมาให้เพื่อนๆดู กระตุ้นด้วยคำถาม สังกตเห็นอะไร
เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
- จากนั้นให้ทุกคนนึกถึงเรื่องราวที่อยากขอบคุณ หรือขอโทษคนละ 1 เรื่องราว
- พี่เพลงส่งแก้วน้ำให้เพื่อนที่อยู่ด้านขวามือ ก่อนรับ เพื่อนจะไว้ขอบคุณอย่างนอมน้อมเพื่อนรับแก้วน้ำกล่าวขอบคุณ/ขอโทษ
จนครบทุกคน
- จากกิจกรรมเพื่อนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนอะไรบ้าง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกเรื่องราว , Empower
- แก้วน้ำที่ใส่เทียน
- บรรยากาศในห้องเรียน
พฤหัสบดี
โยคะ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- มีสติจดจ่อ
- การรับรู้ลมหายใจ เข้า ออก
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม : หายใจเข้า ออกอยู่กับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ท่ายืน (เก้าอี้, ไหว้พระอาทิตย์, ภูเขา, หงส์, เครื่องบิน)
- ท่านั่ง (เต่า, หงส์, ผี้เสื้อ)
- ท่านอน (จระเข้, คันธนู, ตั๊กแตน, ปลาดาว)
- Body scan 5 นาที
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
บรรยากาศในห้องเรียน
ศุกร์
ชมการแสดงละครสานติ


ตัวอย่างกิจกรรม
วันจันทร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันอังคาร

วันพุธ
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ
วันพฤหัสบดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น